OM

Jeg er billedkunster, født i Stockholm og bor siden 2004 i Bergen. Jeg arbeider med tegning, tekst, maleri og collage, samt bøker – både som uttrykk og materiale. I de siste utstillingene mine har jeg også integrert fotografi, grafikk og objekt. Min kunstneriske praksis befinner seg midt imellom språk og billedspråk. Språkets rolle i kunstprosjektene mine er å fungere som enda en vei, der ordenes tydelighet står som motpol til de visuelle elementene, også når ordene selv opptrer som visuelle elementer. For meg betyr denne ordenes tydelighet at bildene kan åpne opp for det som ikke har den samme tydeligheten: drømmer, visjoner, andre typer fortellinger. Jeg er interessert i den flytende, til tider uklare, grensen mellom virkelighet, erfaring og forestilling, og i språket som en tråd som syr det hele sammen. Ellers er jeg generelt opptatt av menneskelige aspirasjoner og nederlag sett mot bakgrunn av det likegyldige kosmos.

 

I 2016 debuterte jeg skjønnlitterært i Cappelen Damms årlige debutantantologi Signaler, der mitt bidrag Nattleksjon/Reisedagbok, var dikt fra to tidligere utstillinger. I oktober kommer også den første boken min, diktsamlingen Den sanne horisonten, ut. Fordi arbeidet med tekst og bilde vanligvis er en simultan prosess, opplever jeg en nærhet særlig mellom det å avbilde og det å skrive, selv om det krever forskjellige typer oppmerksomhet og handlingene i seg selv er de motsatte av hverandre: bildene vokser frem lag etter lag, mens tekstene på en måte blir skåret frem.

 

ABOUT

I am a visual artist, born in Stockholm, Sweden, and now living in Bergen, Norway. I work in various media, mostly drawing, painting, collage, text and (various forms of) books. The last few years, I have also begun to include photography, printmaking and objects. My artistic practice is situated somewhere between visual art and literature. In the context of visual art, I view words and the purely visual elements as parallel tracks, where the precise nature of the words allows me to do other things with the nonverbal elements. It allows me to explore phenomena that lack that kind of precision, and to delve into tactility and materiality, dreams and visions. 
Otherwise I have a general interest in human ambition and failure – ambition and failure seen against the backdrop of an unfair and infinite cosmos, the fundamental indifference of the universe.  
My very first book, a collection of poetry called 
Den sanne horisonten, was released in October of 2018.

 

 

 

 

TEXT-BASED WORK
Some work in progress, photos and writing can
be found at LISA (JANINA) HIM-JENSEN (blog)
 
DEN SANNE HORISONTEN, 2018, Cappelen Damm
 
UTTALE VERDEN 2017
f
ENKELTDIKT 2017
 
SIGNALER 2016, Cappelen Damm
 
OPPSTIGNING 2016
 
DARKNESS WRAPPED IN DARKNESS 2015
 
INVENTORY /
INVENTERING 2014
 
REISEDAGBOK 2014
 
NATTLEKSJON 2013
 
ELIMINATOR 2012
 
NYCKELN TILL ETT LIV 2010
f
REPETITIONSKURS 2010