Den sanne horisonten, 2018, Cappelen Damm
SIGNALER 2016, Cappelen Damm
Henni Kitti
Anja Ulset
Filippa Barkman
Bergen Ateliergruppe