INEXISTENT BOOKS VI

I have reworked three copies of my first published book (“Den sanne horisonten”), mostly by removing the words by different methods, which has turned the books into artists’ books. These new versions will part of the project Inexistent Books VI (link).

Art Book Show:
Inexistent Books VI

SALONG
May. 19th – Jun. 3rd 2023
Opening Friday, May 19, 17:00–20:00

Exploring antimatter, inexistence and invisibility through printed matter.


Parallell 6

KRAFT, visningssted for samtidig kunsthåndverk i Bergen, samarbeider med forfattere i forbindelse med utstillinger i galleriet. Forfatteren skriver en tekst som forholder seg til en aktuell utstilling, men står fritt til å tolke oppgaven slik hen ønsker. Tekstene blir gitt ut i et opplag på 100 eksemplarer, trykt på risograf. Publikasjonene danner serien Parallell. Parallell selges på KRAFT, og i nettbutikk. Jeg har skrevet systemdiktet Rift ut fra Brita Beens utstilling Arvestykker.

SIFONOFOR

9-22. september arbeider jeg i Pamfletts Selvpubliseringsverksted for å lage en bok, som nå har fått tittelen SIFONOFOR. Boken lanseres på Pamflett fredag 13. september. Mer info her.