Numer #127

I det siste nummeret av Numer har jeg blitt intervjuet om likheter og forskjeller når det kommer til å arbeide med fanziner som billedkunstner og med forlag som forfatter.

Numer #127 finnes her.