FROSSEN KRUSNING, SLOTTSPARKEN – Visningsrommet USF. 08.10.–17.10. 2021Frossen krusning, slottsparken er en utstilling som ser på verden gjennom speilbildet, gjentakelsen og kollasjen. Disse opptrer som motiv eller teknikk i tegning, maleri, animasjon og tekst/installasjon.

Den første impulsen til denne utstillingen kom da jeg gikk forbi et vannspeil. Små vibrasjoner på overflaten fikk de speilede gjenstandene til å ligne tegnede ornamenter. Jeg tok først vare på dette fenomenet ved å avbilde det i en faktisk tegning. Etter hvert ble jeg like opptatt av den tilsynelatende uforutsigelige måten som vannet brøt opp speilbildet på, som av selve speilbildet. Jeg skjønte at det i denne uordenen var en orden – en som jeg ikke fikk tak i. I min praksis pågår en konflikt mellom tiltrekningen til det åpne, vilkårlige, og trangen til å ordne. Frossen krusning, slottsparken er et resultat av denne konflikten.

Jeg har nå selv brutt opp bilder. Jeg har skåret dem opp og satt dem sammen på ny, til de helt eller delvis har sluppet avbildningen og blitt noe annet, noe som er definert og samtidig flyter ut. Disse nye motivene har jeg bearbeidet i ulike medier, som på sine ulike måter har transformert dem, til de helt eller delvis har løst seg opp. Arbeidene i utstillingen har oppstått som en følge av hverandre: det første har generert det neste og så videre, som ringer i et kjede, eller som ringer i vann.English:

In the exhibition Frossen krusning, slottsparken (“Frozen Ripple, Palace Park”) I use repetition, mirror images and collage as tools to examine the world. They appear as either subjects or ways of transforming subjects, in drawing, painting, animation and text/installation.

The first impulse behind this exhibition occurred when I walked past a pond. The surface reflected its surroundings clearly, but now and then tiny vibrations made the mirrored objects look like drawn ornaments. I first preserved this phenomenon by making it into an actual drawing. Eventually, I became equally captivated by the seemingly unpredictable way the water broke up the reflected image, as I was by the image itself. I could see that in this disorder was an order – one I wasn’t able grasp. In my practice, there’s a conflict between the desire to be open to chance, and the need to put things in order. Frossen krusning, slottsparken is a result of this conflict.

Now, I have broken up images myself. I have cut them up, and put the pieces back together, in new ways, until the images have become something else. Something that’s defined and at the same time bleeds out. I have processed these new images in various media, which again have transformed them, until they have fully or partially dissolved. The different pieces in the exhibition are consequences of each other: the first has generated the next, and so on, as links in a chain, or as rings in the water.


Frossen krusning
Frossen krusning, slottsparken, Visningsrommet USF. Foto: Thor Brødreskift.
Frossen krusning slottsparken, Visningsrommet USF.
Marmor og lind
To engler / Ekko / Marmor og lind / Kartusj. 2021. Oil and acrylic on canvas.
To engler. 2021. Acrylic on canvas. 150×110 cm.
Ekko. 2021. Acrylic on canvas. 150×110 cm.
Marmor og lind. 2021. Oil on canvas. 150×110 cm.
Kartusj. 2021. Oil on canvas. 150×110 cm.
Begjærenes verden
Begjærenes verden. 2020-21. Coloured pencil on black paper. 173×156 cm.
Begjærenes verden. Detail.
Frossen krusning slottsparken, Visningsrommet USF.
Falle mot himmelen. 2021. Acrylic on canvas. 190×88 cm.
Frossen krusning
Frossen krusning slottsparken, Visningsrommet USF.
Everything That's Not Forbidden Is Compulsory
Everything That’s Not Forbidden Is Compulsory / Formel
Everything That's Not Forbidden Is Compulsory
Everything That’s Not Forbidden Is Compulsory. 2020. Acrylic on canvas. 145×212 cm.
Everything
Everything That’s Not Forbidden Is Compulsory. Detail.
Formel
Formel. 2020. Oil and acrylic on canvas. 90×120 cm.
Sorgenfri / Uendelig årsak / How Bodies Are Changed Into Other Bodies / Dørene
Sorgenfri / Uendelig årsak / How Bodies Are Changed Into Other Bodies
Sorgenfri
Sorgenfri. 2021. Pencil on paper. 42×56 cm.
Sorgenfri. Detail.
Uendelig årsak, How Bodies
Uendelig årsak. 2021. Pencil on paper. 57×57 cm. / How Bodies Are Changed Into Other Bodies. 2021. Pencil on paper. 51×51 cm.
Uendelig årsak. Detail.
How Bodies Are Changed Into Other Bodies. Detail.
Dørene
Dørene. 2021. Mirrored text, mirrors.
Dørene
Dørene. 2021. Mirrored text, mirrors.
Dørene. 2021. Mirrored text, mirrors.
Dørene. 2021. Mirrored text, mirrors.
Dørene. 2021. Mirrored text, mirrors.
Dørene. 2021. Mirrored text, mirrors.
Dørene. 2021. Mirrored text, mirrors.
Drift (ånd) / Bølgen
drift
Drift (ånd). 2020. Coloured pencil on black paper. 51×121 cm.
drift
Drift (ånd). Detail.
Bølgen. 2020-21. Hand drawn animation. 02:28 min.
To engler
To engler I-III. Coloured pencil on black paper. 43×35 cm / 43×31,5 cm / 43×34,5 cm
To engler III. Detail.
To engler II. Detail.
To engler I. Detail.