PARALLELL 6 – KRAFT Press 2022


KRAFT samarbeider med forfattere i forbindelse med utstillinger i galleriet. Forfatteren skriver en tekst som forholder seg til en aktuell utstilling, men står fritt til å tolke oppgaven slik hen ønsker. Tekstene blir gitt ut i et opplag på 100 eksemplarer, trykt på risograf. Publikasjonene danner serien Parallell. Parallell selges på KRAFT, og i KRAFTs nettbutikk. Jeg har skrevet systemdiktet Rift til Brita Beens utstilling Arvestykker.


KRAFT collaborates with writers in connection with exhibitions in the gallery. The writer is tasked to come up with a text that somehow relates to a current exhibition, but is free to interpret this task as she wishes. The texts are published in an edition of 100 copies, printed on risograph. The publications form the series Parallel. Parallel is sold at KRAFT and in KRAFT’s online store. I’ve written the systemic poem Rift based on Brita Been’s exhibition Heirlooms (“Arvestykker”).