VANNSKUDD – Oseana 29.0–28.10 2018

Snittet

 

 


 

 

Fra Evelyn Holms utstillingstekst:

Lisa Him-Jensen arbeider både med billedkunst og skjønnlitteratur, der det litterære utgjør en stadig større del av hennes kunstneriske arbeid. Tilbakevendende temaer i kunstnerskapet er spørsmål som i hvilken grad vår sanseerfaring speiler virkeligheten, i hvor stor grad vår hukommelse speiler kjensgjerningene, samt fenomener som lys og lysbrytning. Utstillingen Vannskudd består av tegninger, malerier og tekstbaserte arbeider der denne tematikken blir behandlet på forskjellige nivåer – gjennom motiv, teknikk og materialvalg og via visuelle og tekstlige gjengivelser av skygger, speilbilder og reflekser.

Det finnes en slags dialektikk mellom språk og bilde i Him-Jensens arbeider, der ordenes tydelighet står som motpol til den utforskningen av drømmer, visjoner og det rent sanselige som billedelementene åpner opp for. Ved å organisere tekstarbeidene – diktene – i Vannskudd med lag på lag på transparent papir, gir hun dem likevel en egen visualitet, der ordene gradvis viskes ut som i tåke, og diktene aldri kan leses i sin helhet. Stilt opp mot tegningenes og malerienes avbildning av speilbilder av ukjente objekter i vann, der vannets bevegelse forvandler objektenes omriss til bølgende linjer og former, blir utstillingen som helhet en undersøkelse av sannhet, etterligning og erindring. Og som en del av dette: Vår følelse av og vår lengsel etter noe fast i tilværelsen.

 

 


 

 

Vannskudd. Installation view
Vannskudd. Installation view
Vannannskudd - installation view
Vannskudd. Installation view.
Sublimasjon I-III
Sublimasjon I-III. Pencil on paper.
Sublimasjon I
Sublimasjon I. Pencil on paper. 300×85 cm.
Sublimasjon I. Detail.
Snittet I-III
Snittet I-III. Akrylic and charcoal on canvas. Each painting 110×75 cm.
Snittet II
Snittet II. Acrylic and charcoal on canvas.
Vannskudd I-III
Vannskudd I-III. Acrylic and charcoal on canvas. Each painting 90×125 cm.
Vannskudd - detail
Vannskudd II. Detail.
Ligning
Ligning I-II. Acrylic and charcoal on canvas. 120×185 cm; 90×240 cm.
Ligning
Ligning I. Acrylic and charcoal on canvas.
Vannskudd - installation view
Sagn & Sublimasjon II & III.
Sagn
Sagn (2017). Pencil on paper. 45×37,5 cm. *
Sagn - detail
Sagn. Detail.Work in Progress:

Prosjektrom
Vannskudd
Sublimasjon
Sublimasjon