Bøker

I mange år arbeidet jeg med tekst som en del av kunstprosjektene mine, det kunne være som et element i et bilde, eller som et parallelt element, f.eks. en enkel bok. I begynnelsen betød introduksjonen av ord fremfor alt at de visuelle elementene ble løsgjort fra en forklaringstrang, noe som gjorde meg fri til å undersøke det som var taktilt, sanselig, ikke-verbalt. Jeg laget f.eks. enkle fanziner eller bearbeidet eksisterende bøker. Med tiden ble skrivingen noe eget. I 2016 debuterte jeg skjønnlitterært med dikt i antologien Signaler. Etter dette begynte jeg å arbeide med tekst også separat fra billedkunst. I 2018 kom den første boken min, diktsamlingen Den sanne horisonten ut, og i januar 2022 ble min andre bok, Sifonofor utgitt.


Books

For many years I used to write as part of various art projects, where a text could appear as an element of a picture, or as a parallel element, e.g. a fanzine. The introduction of words meant that the visual elements were released from a kind of inner need of mine to explain them verbally. This freed me to explore the tactile, sensory, non-verbal, irrational sides to visual art. Gradually, writing became a larger part of my work. In 2016 I had poems accepted to the anthology Signaler. Subsequently, I began to view writing as a separate practice. In 2018 my first book, a collection of poetry titled Den sanne horisonten, was published by Cappelen Damm. My second book, Sifonofor, was published in January 2022.