Om å skrive

I mange år arbeidet jeg med tekst som en del av kunstprosjektene mine, det kunne være som et element i et bilde, eller som et parallelt element, f.eks. en bok. I begynnelsen betød introduksjonen av ord fremfor alt at de visuelle elementene ble løsgjort fra en forklaringstrang, hvilket gjorde meg fri til å undersøke det som var taktilt, sanselig, ikke-verbalt. Med tiden ble skrivingen noe eget. I 2016 fikk jeg antatt dikt i debutantantologien Signaler. Etter dette begynte jeg å arbeide med tekst også separat fra billedkunst, og i 2018 kom den første boken min, Den sanne horisonten, ut på Cappelen Damm. I dag står kunst og litteratur side om side i mitt kunstnerskap.


Writing

For many years I used to write as part of various art projects, where a text could appear as an element of a picture, or as a parallel element, e.g. a fanzine. The introduction of words meant that the visual elements were released from a kind of inner need of mine to explain them verbally. This freed me to explore the tactile, sensory, non-verbal, irrational sides to visual art. Gradually, writing became a larger part of my work. In 2016 I had poems accepted to the anthology Signaler. Subsequently, I began to view writing as a separate practice. In 2018 my first book, a collection of poetry titled Den sanne horisonten, was published by Cappelen Damm. Today, my artistic practice is split between literature and visual art.