Skriving

I mange år arbeidet jeg med tekst som en del av kunstprosjektene mine, det kunne være som et element i et bilde, eller som et parallelt element. I begynnelsen betød introduksjonen av ord fremfor alt at de visuelle elementene ble løsgjort fra en slags forklaringstrang, hvilket gjorde meg fri til å undersøke det som var taktilt, sanselig, ikke-verbalt. Med tiden kom skriving til å utgjøre en stadig større del av arbeidet mitt. I 2016 fikk jeg antatt dikt i debutantantologien Signaler. Etter dette begynte jeg å arbeide med tekst også separat fra billedkunst, og i 2018 kom den første boken min, Den sanne horisonten, ut på Cappelen Damm. I dag står kunst og litteratur side om side i mitt kunstnerskap.


Writing

For many years I used to write as part of various art projects, where a text could appear as an element of a picture, or as a parallel element. The introduction of words meant that the visual elements were released from some kind of verbal need for explanation, which left me free to explore the tactile, sensory, non-verbal parts of visual art. Gradually, writing became a larger part of my work. In 2016 I had poems accepted to the anthology Signaler. Subsequently, I began to view text as a separate entity, and in 2018 my first book, Den sanne horisonten, was published by Cappelen Damm. Today, my artistic practice is split between literature and visual art.